صندوق جهانی طبیعت بزرگترین اتحادیه بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست است که در سال ۱۹۶۱ در کشور سوئیس تاسیس شد. در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ نفر در نزدیک به ۱۰۰ کشور جهان برای این اتحادیه مشغول به کار هستند و بیش از ۲۰۰۰ پروژه را به عهده دارند. بیشتر از پنج میلیون نفر نیز در سراسر جهان از این اتحادیه حمایت می‌کنند.

 

تبلیغات جالب صندوق جهانی طبیعت (10 عکس)

تبلیغات جالب صندوق جهانی طبیعت (10 عکس)

تبلیغات جالب صندوق جهانی طبیعت (10 عکس)

تبلیغات جالب صندوق جهانی طبیعت (10 عکس)

تبلیغات جالب صندوق جهانی طبیعت (10 عکس)

تبلیغات جالب صندوق جهانی طبیعت (10 عکس)

تبلیغات جالب صندوق جهانی طبیعت (10 عکس)

تبلیغات جالب صندوق جهانی طبیعت (10 عکس)

تبلیغات جالب صندوق جهانی طبیعت (10 عکس)