اگر بخواهند اعدامتان کنند چه غذایی را بعنوان آخرین وعده غذایی خود انتخاب میکنید؟ جیمز رینولدز (James Reynolds) عکس هایی از آخرین وعده های غذایی انتخاب شده توسط زندانیان محکوم به اعدام تهیه کرده است که در این آلبوم خواهید دید.

 

آخرین وعده غذایی زندانیان اعدامی (11 عکس)

آخرین وعده غذایی زندانیان اعدامی (11 عکس)

آخرین وعده غذایی زندانیان اعدامی (11 عکس)

آخرین وعده غذایی زندانیان اعدامی (11 عکس)

آخرین وعده غذایی زندانیان اعدامی (11 عکس)

آخرین وعده غذایی زندانیان اعدامی (11 عکس)

آخرین وعده غذایی زندانیان اعدامی (11 عکس)

آخرین وعده غذایی زندانیان اعدامی (11 عکس)

آخرین وعده غذایی زندانیان اعدامی (11 عکس)

آخرین وعده غذایی زندانیان اعدامی (11 عکس)

آخرین وعده غذایی زندانیان اعدامی (11 عکس)