این شوخی نیست . شرکت آلمانی فولوکس واگن طرح جدیدی که 30 درصد از طرح اصلی اتومبیل گلف کوچکتر است را به تولید رسانده که قرار است به کشورهایی دیگر از جمله برزیل صادر شود.

 

مینی گلف برای کوتوله ها از فولوکس (4 عگس)

مینی گلف برای کوتوله ها از فولوکس (4 عگس)

مینی گلف برای کوتوله ها از فولوکس (4 عگس)

مینی گلف برای کوتوله ها از فولوکس (4 عگس)