روز شکرگزاری (Thanksgiving Day) یک عید سنتی در آمریکای شمالی است که در آن به شکرانه محصولات و نتایج فصل محصول جشنی برگزار می‌شود. در ایالات متحده این جشن در چهارمین پنج شنبه ماه نوامبر و در کانادا در دومین دوشنبه اکتبر گرفته می‌شود.

با توجه به تعطیلی شنبه و یکشنبه مردم به مدت سه روز فارغ از کار و فعالیت رسمی هستند. مردم بعنوان شکرانه موفقیتهایی که در طول سال داشته اند و برای سپاس از خداوند این روز را جشن میگیرند. البته ریشه تاریخی این روز در واقع به تقویم کشاورزی برمیگردد که مصادف با زمان برداشت محصول و فراغت کشاورزان از یک سال کار و تلاش مستمر است.

جشنهایی مشابه همین جشن ولی با نامهایی متفاوت در تاریخ ایران نیز وجود دارد که احتمالاً مهمترین آنها جشن مهرگان است. هم اکنون نیز در برخی مناطق ایران چیزهایی شبیه جشن برداشت محصول در پاییز برگزار میشود.

در روز شکرگزاری بسیاری از افراد و خانواده ها به گردش و تفریح در مکانهای تفریحی خارج از شهر میپردازند و با توجه به تعطیلی سه روزه فرصتی مناسب برای کمپ کردن، ماهیگیری، پیاده روی، و ... بدست میآورند. همچنین معمولاً اعضای خانواده در این روز در کنار هم یک پذیرایی مفصل برای ناهار برپا میکنند که مظهر این پذیرایی و مهمانی بزرگ بوقلمون است.

(متن : سنبله )

 

 

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)

روز عید شکرگزاری در آمریکا و کانادا (31 عکس)