همیشه آثار هنری نباید پیغام خاصی با خودشان داشته باشند. گاهی تنها یک لبخندی که بر روی لب های بیننده می افتد هدف تهیه آثار را توجیه میکند. هنک هافسترا (Henk Hofstra) هنرمند هلندی در اثر جدیدش دنیا را در حالی فرض کرده که از آسمان بجای باران تخم مرغ های عظیم ببارد.

این هنرمند پروژه خود را در شهر Leeuwarden در کشور هلند اجرا کرده است که عکسهای آن را در این آلبوم از آلبوم های تاپناپ شاهد هستید.

 

باران تخم مرغ (5 عکس)

باران تخم مرغ (5 عکس)

باران تخم مرغ (5 عکس)

باران تخم مرغ (5 عکس)