دنیای آثار لیزا کوربت (Liza Corbett) بسیار سیاه و تیره است ولی بسیار به مد پرداخته است.

 

طراحی لباس در نقاشی با مداد رنگی (16 عکس)

طراحی لباس در نقاشی با مداد رنگی (16 عکس)

طراحی لباس در نقاشی با مداد رنگی (16 عکس)

طراحی لباس در نقاشی با مداد رنگی (16 عکس)

طراحی لباس در نقاشی با مداد رنگی (16 عکس)

طراحی لباس در نقاشی با مداد رنگی (16 عکس)

طراحی لباس در نقاشی با مداد رنگی (16 عکس)

طراحی لباس در نقاشی با مداد رنگی (16 عکس)

طراحی لباس در نقاشی با مداد رنگی (16 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند