جهان در سال 3000

در سال 3000 ماشینها حتما باید به علایم رانندگی توجه کنند.

سایر مطالب در ادامه مطلب ....

جهان در سال 3000
در سال3000 برنزه کردن بدن در چند ثانیه انجام میشود.جهان در سال 3000
از هر مکانی تا مکان دیگر میتوانید رانندگی کنید!
جهان در سال 3000
در سال 3000 با داشتن ربات هایی که شب هنگام با شما حرکات ورزشی تمرین میکنند در وقت خود صرفه جویی میکنید.


جهان در سال 3000

شلوارهای چهار پا به شما این امکان را میدهند که هر کجا بخواهید بنشینید.!


جهان در سال 3000
تمامی ورزشها در خانه میسر خواهد بودجهان در سال 3000
دکترها در آن زمان جادوگری هم میکنند. و میتوانند بدون عکس برداری با اشعه ایکس استخوانهای شما را ببینند.
جهان در سال 3000
و این هم نحوه حمل و نقل برای صرفه جویی در بنزینجهان در سال 3000
در سال 3000 در هنگام مریضی رباتها از شما پرستاری میکنندجهان در سال 3000

ورزشکاران معروف در سال 3000 آنقدر پولدار میشوند که برای بازی کردن هم افرادی را استخدام میکنند
جهان در سال 3000
در سال 3000 در صورت استفاده از سایتهای غیر مجاز ، توسط کامپیوتر تنبیه میشوید.


جهان در سال 3000
در سال 3000 آرایش کردن دختران بسیار راحت تر خواهد بود.جهان در سال 3000
در سال 3000 بجای اینکه شما کیفتان را حمل کنید ، کیفها شما را حمل میکنند


نظر یادتون نره؟؟؟