این قایق لوکس ، کاری است از استدیو طراحی کینتیک (Art of Kinetik) . این قایق 19 متری طوری ساخته شده که حتی در حداکثر سرعت خود در 40 گره دریایی کاملا به نرمی حرکت کند. در کل بدنه اثری از یک پیچ هم دیده نمیشه و این نشان دهنده هنر مهندسان این شرکت طراحی است.

قایق چوبی لوکس (16 عکس)

قایق چوبی لوکس (16 عکس)

قایق چوبی لوکس (16 عکس)

قایق چوبی لوکس (16 عکس)

قایق چوبی لوکس (16 عکس)

قایق چوبی لوکس (16 عکس)

قایق چوبی لوکس (16 عکس)

قایق چوبی لوکس (16 عکس)

قایق چوبی لوکس (16 عکس)

قایق چوبی لوکس (16 عکس)

قایق چوبی لوکس (16 عکس)

قایق چوبی لوکس (16 عکس)

قایق چوبی لوکس (16 عکس)

قایق چوبی لوکس (16 عکس)

قایق چوبی لوکس (16 عکس)

قایق چوبی لوکس (16 عکس)