جاناتان (Jonathan Duhamel) از فرانسه قهرمان پوکر است.او با شکست دادن جان راکنر (John Racener) از آمریکا در هتل ریو در لاس وگاس 86 میلیون دلار برنده شد.

 

قهرمان بازی پوکر (14 عکس)

قهرمان بازی پوکر (14 عکس)

قهرمان بازی پوکر (14 عکس)

قهرمان بازی پوکر (14 عکس)

قهرمان بازی پوکر (14 عکس)

قهرمان بازی پوکر (14 عکس)

قهرمان بازی پوکر (14 عکس)

قهرمان بازی پوکر (14 عکس)

قهرمان بازی پوکر (14 عکس)

قهرمان بازی پوکر (14 عکس)

قهرمان بازی پوکر (14 عکس)

قهرمان بازی پوکر (14 عکس)

قهرمان بازی پوکر (14 عکس)

قهرمان بازی پوکر (14 عکس)