دانشمندان در اعماق آبهای دریا در نزدیکی شهر Hobart در کشور استرالیا 9 گونه ماهی کشف کرده اند که به جای اینکه شنا کند توسط دستان خود در اعماق دریاها راه میرود !! اسم این گونه جدید از ماهی ها HandFish نام گذاری شده است .

 

دست ماهی ها راه میروند (4 عکس)

دست ماهی ها راه میروند (4 عکس)

دست ماهی ها راه میروند (4 عکس)

دست ماهی ها راه میروند (4 عکس)