ترسناک واژه مناسبی برای عروسکهای شین ارین (Shain Erin)  است . درسته اینها فقط عروسک هستند. ولی کدوم بچه ای حاضر میشه با اینها بازی کنه. در واقع هدف اصلی تولید این عروسکها این نبوده . این عروسکها برای نمایشگاه های مختلف در سراسر دنیا تهیه شده اند. در واقع این آثار از نظر سازنده آن آثار هنری اند و برای نمایش به کشورهای مختلف برده شده اند. برای کسانی که دوست دارند کلکسیونی از زشت ترین عروسکها داشته باشند فرصت مناسبی است. البته این فقط شین ارین نیست که عروسکهای ترسناک و زشت میسازد قبلا در اینجا و اینجا در مورد عروسک های زشت آلبوم هایی منتشر کرده بودیم.

 

عروسکهای مومیایی زننده و زشت (10 عکس)

عروسکهای مومیایی زننده و زشت (10 عکس)

عروسکهای مومیایی زننده و زشت (10 عکس)

عروسکهای مومیایی زننده و زشت (10 عکس)

عروسکهای مومیایی زننده و زشت (10 عکس)

عروسکهای مومیایی زننده و زشت (10 عکس)

عروسکهای مومیایی زننده و زشت (10 عکس)

عروسکهای مومیایی زننده و زشت (10 عکس)

عروسکهای مومیایی زننده و زشت (10 عکس)

عروسکهای مومیایی زننده و زشت (10 عکس)