حامد کهن تحصیلات خود را در رشته ریاضی فیزیک در سمپاد شیراز به پایان رساند. پس از ورود به دانشگاه، از رشته کامپیوتر انصراف داد و سپس در دانشگاه هنر تهران رشته مورد علاقه اش، طراحی صنعتی را ادامه داد و در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شد. وی هم اکنون در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پلی تکنیک تهران مشغول به تحصیل می باشد. او هنر قلمزنی را نزد استاد حسامی و هنر منبت را نزد استاد منبتی در شیراز فرا گرفت و هم اکنون در اصفهان از محضر استاد مالکی در هنر سفال بهره می جوید. وی همچنین با بهره گیری از استاد کواری، کاندیدای جایزه موسیقی مقامی کشور در ساز دف بوده است. حامد کهن در گروه صنعتی گلرنگ و شرکت پاکشو طراح محصول و در شرکت طراحی پاراکس، مشاور طراحی بوده است. او هم اکنون مدیر هنری و طراح محصول در شرکت لیندو می باشد.

 

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

کانسپت های طراحی صنعتی حامد کهن (35 عکس)

 

منبع : ریتون