وب سایت http://www.thatsmyface.com با دریافت عکسهایی از صورت شما آنها را به ماسک های واقعی تبدیل میکند. اینکه چهره واقعی و سه بعدی صورت خود را داشته باشید تا در آینده آن را به دیگران نشان دهید ایده فوق العاده ایست. البته تهیه این ماسک ها هزینه ای بالغ بر 100 دلار خواهد داشت.

 

ماسک هایی از صورت شما (5 عکس)

ماسک هایی از صورت شما (5 عکس)

ماسک هایی از صورت شما (5 عکس)

ماسک هایی از صورت شما (5 عکس)

ماسک هایی از صورت شما (5 عکس)