Haruka Misawa یک طراح هنری آکواریوم ژاپنی است که با الهام از عناصر طبیعی این آکواریوم های زیبا را خلق کرده است.او یکی از صاحب سبک ها در معماری آبزی است که طرح هایش با هماهنگی های خاص ساخته شده اند و بسیار زیبا و منحصر به فرد هستند.

 

طراحی آکواریوم های خلاقانه و زیبا (20 عکس)

طراحی آکواریوم های خلاقانه و زیبا (20 عکس)

طراحی آکواریوم های خلاقانه و زیبا (20 عکس)

طراحی آکواریوم های خلاقانه و زیبا (20 عکس)

طراحی آکواریوم های خلاقانه و زیبا (20 عکس)

طراحی آکواریوم های خلاقانه و زیبا (20 عکس)

طراحی آکواریوم های خلاقانه و زیبا (20 عکس)

طراحی آکواریوم های خلاقانه و زیبا (20 عکس)

طراحی آکواریوم های خلاقانه و زیبا (20 عکس)

طراحی آکواریوم های خلاقانه و زیبا (20 عکس)

طراحی آکواریوم های خلاقانه و زیبا (20 عکس)

طراحی آکواریوم های خلاقانه و زیبا (20 عکس)

طراحی آکواریوم های خلاقانه و زیبا (20 عکس)

طراحی آکواریوم های خلاقانه و زیبا (20 عکس)

طراحی آکواریوم های خلاقانه و زیبا (20 عکس)

طراحی آکواریوم های خلاقانه و زیبا (20 عکس)

طراحی آکواریوم های خلاقانه و زیبا (20 عکس)

طراحی آکواریوم های خلاقانه و زیبا (20 عکس)

طراحی آکواریوم های خلاقانه و زیبا (20 عکس)

طراحی آکواریوم های خلاقانه و زیبا (20 عکس)