شفق شمالی یکی از آن پدیده هاییست که هنوز چشم هر انسانی را خیره می کند. حال لیوانی طراحی شده که تصویری از این پدیده زیبا را بر روی خود دارد ، البته این تصویر قابل دیدن نیست مگر آنکه در لیوان نوشیدنی داغی ریختی شود که ای باعث ظاهر شدن تصویر بر روی لیوان شده و حس متحرک بودن به آن میدهد.

 

لوانی با طراحی متحرک و منحصر به فرد ! (4 عکس)

لوانی با طراحی متحرک و منحصر به فرد ! (4 عکس)

لوانی با طراحی متحرک و منحصر به فرد ! (4 عکس)

لوانی با طراحی متحرک و منحصر به فرد ! (4 عکس)