این پرواز هواپیمایی کشور آمریکا به دلیل برخورد با دسته ایی از پرندگان  مجبور به فرود اضطراری شد.این پرواز قرار بود از سیاتل به دالاس حرکت نماید.

 

فرود اضطراری ( 3 عکس)

فرود اضطراری ( 3 عکس)

فرود اضطراری ( 3 عکس)