حتما میدانید که ساخت آثار مینیاتوری کار ساده ای نیست، حال اگر این اثر یک خانه با جزئیات بالا باشد که کار بسیار پیچیده تر هم میشود، ولی اگر همین عمارت مینیاتوری را بخواهید به گونه ای بسازید که هنگام باز و بسته شدند کارت پستال در بین آن باز و بسته شود پیچیدگی و سختی کار صد ها برابر میشود. هنرمندی به نام Bogdan Zolochevsky چنین آثار شگفت انگیزی را خلق کرده است که در نوع خود بی نظیر هستند.

 

معماری جمع شونده و مینیاتوری شگفت انگیز ( 10 عکس)

معماری جمع شونده و مینیاتوری شگفت انگیز ( 10 عکس)

معماری جمع شونده و مینیاتوری شگفت انگیز ( 10 عکس)

معماری جمع شونده و مینیاتوری شگفت انگیز ( 10 عکس)

معماری جمع شونده و مینیاتوری شگفت انگیز ( 10 عکس)

معماری جمع شونده و مینیاتوری شگفت انگیز ( 10 عکس)

معماری جمع شونده و مینیاتوری شگفت انگیز ( 10 عکس)

معماری جمع شونده و مینیاتوری شگفت انگیز ( 10 عکس)

معماری جمع شونده و مینیاتوری شگفت انگیز ( 10 عکس)

معماری جمع شونده و مینیاتوری شگفت انگیز ( 10 عکس)