شاید شما هم گاهی دلتان بخواهد که یک رقص نور رنگارنگ برای اتاقتان تهیه کنید و شاید به علت هزینه و کمبود جا منصرف شده باشید. حال یک راه بهتر و بسیار جالبی را به شما معرفی می کنیم. Galaxy Paper نام محصولی است که تنها از کاغذ ساخته شده و در حالی که فضای بسیار کمی میگیرد ، میتواند اتاقتان را به نور های خارق العاده پر کند.

 

نور های رنگارنگ کهکشانی در اتاق شما (4 عکس)

نور های رنگارنگ کهکشانی در اتاق شما (4 عکس)

نور های رنگارنگ کهکشانی در اتاق شما (4 عکس)

نور های رنگارنگ کهکشانی در اتاق شما (4 عکس)