نام این خرگوش بامزه PuiPui است که به تازگی در دنیای مد حیوانات مشهور شده است. صاحب او با ساخت لباس های شیک و زیبا برای این خرگوش و عکاسی از او ، باعث شده که آقای PuiPui طرفداران زیادی در دنیای مجازی پیدا کند.

 

آقای PuiPui در دنیای مد حیوانات (10 کس)

آقای PuiPui در دنیای مد حیوانات (10 کس)

آقای PuiPui در دنیای مد حیوانات (10 کس)

آقای PuiPui در دنیای مد حیوانات (10 کس)

آقای PuiPui در دنیای مد حیوانات (10 کس)

آقای PuiPui در دنیای مد حیوانات (10 کس)

آقای PuiPui در دنیای مد حیوانات (10 کس)

آقای PuiPui در دنیای مد حیوانات (10 کس)

آقای PuiPui در دنیای مد حیوانات (10 کس)

آقای PuiPui در دنیای مد حیوانات (10 کس)