هنرمندی به نام Prasad Bhat در اقدامی جالب تصاویر متحرکی از انواع شخصیت های بازیگران مشهوری همچون جانی دپ ، مت دیمون ، جیم کری ، لئوناردو دیکاپریو ، تام هنکس و رابرت دنیرو ، آرنولد و ... را که در فیلم های سینمایی بازی کرده اند را تهیه کرده است.

 

شخصیت های مختلف بازیگران مشهور در فیلم ها (11 عکس متحرک)

شخصیت های مختلف بازیگران مشهور در فیلم ها (11 عکس متحرک)

شخصیت های مختلف بازیگران مشهور در فیلم ها (11 عکس متحرک)

شخصیت های مختلف بازیگران مشهور در فیلم ها (11 عکس متحرک)

شخصیت های مختلف بازیگران مشهور در فیلم ها (11 عکس متحرک)

شخصیت های مختلف بازیگران مشهور در فیلم ها (11 عکس متحرک)

شخصیت های مختلف بازیگران مشهور در فیلم ها (11 عکس متحرک)

شخصیت های مختلف بازیگران مشهور در فیلم ها (11 عکس متحرک)

شخصیت های مختلف بازیگران مشهور در فیلم ها (11 عکس متحرک)

شخصیت های مختلف بازیگران مشهور در فیلم ها (11 عکس متحرک)

شخصیت های مختلف بازیگران مشهور در فیلم ها (11 عکس متحرک)