کارکنان شرکت طراحی مبل پاندا در بریتانیا با استفاده از موتور جت یک هواپیما بوئینگ 737 یک مبل بسیار جالب و لوکس ساخته اند. پوسته این مبل در واقع موتور جت این هواپیما است و کاملا از آلمینیوم ساخته شده.

 

مبل ساخته شده از موتور بوئینگ 737 ! (6 عکس)

مبل ساخته شده از موتور بوئینگ 737 ! (6 عکس)

مبل ساخته شده از موتور بوئینگ 737 ! (6 عکس)

مبل ساخته شده از موتور بوئینگ 737 ! (6 عکس)

مبل ساخته شده از موتور بوئینگ 737 ! (6 عکس)