این کشتی تفریحی و مسافر بری که می تواند 5600 نفر را حمل کند دارای امکانات تفریحی بسیار زیادی از قبیل زمین های بازی(بسکتبال،والیبال،بدمینتون)،تئاتر،سالن موسیقی،نمایش آکروباتیک،سیاره آبی و .. است.

 

کشتی تفریحی کروز (23 عکس)

کشتی تفریحی کروز (23 عکس)

کشتی تفریحی کروز (23 عکس)

کشتی تفریحی کروز (23 عکس)

کشتی تفریحی کروز (23 عکس)

کشتی تفریحی کروز (23 عکس)

کشتی تفریحی کروز (23 عکس)

کشتی تفریحی کروز (23 عکس)

کشتی تفریحی کروز (23 عکس)

کشتی تفریحی کروز (23 عکس)

کشتی تفریحی کروز (23 عکس)

کشتی تفریحی کروز (23 عکس)

کشتی تفریحی کروز (23 عکس)

کشتی تفریحی کروز (23 عکس)

کشتی تفریحی کروز (23 عکس)

کشتی تفریحی کروز (23 عکس)

کشتی تفریحی کروز (23 عکس)

کشتی تفریحی کروز (23 عکس)

کشتی تفریحی کروز (23 عکس)

کشتی تفریحی کروز (23 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند