Austin یکی از مدل های موفق این روز های دنیای فشن است. با نگاهیی به عکس های گذشته او میتواند فهمید که لاغری یک افسانه نیست. علاقه او به تنقلات و نوشابه ها باعث شده بود او به وزن 174 کیلوگرم برسد و مورد تمسخر دوستانش قرار بگیرد ولی او با اراده ای محکم توانست وزن بسیاری کم کند و به یک مدل موفق تبدیل شود تا برای خیلی ها الگوی خوبی برای لاغری شود.

 

مدل موفقی که در گذشته 174 کیلو وزن داشته (5 عکس)

مدل موفقی که در گذشته 174 کیلو وزن داشته (5 عکس)

مدل موفقی که در گذشته 174 کیلو وزن داشته (5 عکس)

مدل موفقی که در گذشته 174 کیلو وزن داشته (5 عکس)

مدل موفقی که در گذشته 174 کیلو وزن داشته (5 عکس)