دیدن یک اسب در کت و شلواری شیک اتفاقی نیست که زیاد برای شما بی افتد. William Hill نام صاحب این اسب است که این کت و شلوار 3 تکه جالب را برای جشنواره Cheltenham در سال 2016 برای اسب خود تهیه کرده است.

 

اسبی که کت و شلوار می پوشد ! (4 عکس)

اسبی که کت و شلوار می پوشد ! (4 عکس)

اسبی که کت و شلوار می پوشد ! (4 عکس)

اسبی که کت و شلوار می پوشد ! (4 عکس)