هنرمند اسپانیایی Okuda به تازگی نقاشی خیابانی جدید خود را ارائه کرده که بر روی دیوار یک کلیسا در شهر Youssoufia در مراکش است. او با صرف چند روز وقت این طراحی را با رنگ های متنوع و گرم به جای گذاشته است.

 

نقاشی خیابانی رو ی دیوار کلیسا (11 عکس)

نقاشی خیابانی رو ی دیوار کلیسا (11 عکس)

نقاشی خیابانی رو ی دیوار کلیسا (11 عکس)

نقاشی خیابانی رو ی دیوار کلیسا (11 عکس)

نقاشی خیابانی رو ی دیوار کلیسا (11 عکس)

نقاشی خیابانی رو ی دیوار کلیسا (11 عکس)

نقاشی خیابانی رو ی دیوار کلیسا (11 عکس)

نقاشی خیابانی رو ی دیوار کلیسا (11 عکس)

نقاشی خیابانی رو ی دیوار کلیسا (11 عکس)

نقاشی خیابانی رو ی دیوار کلیسا (11 عکس)

نقاشی خیابانی رو ی دیوار کلیسا (11 عکس)