Michelle Moore نام مداری خلاق است که با قلاب دوزی پتویی جالب و منحصر به فرد را برای فرزندان و همسرش بافته است. این پتو شبیه به یکی از فضا پیما های فیلم جنگ ستارگان است و به خانواده او کمک می کند تا در حال دیدن تلوزیون و یا بازی های کامپیوتری گرم بمانند.

 

فضا پیما های بافتنی برای خانواده ! (6 عکس)

فضا پیما های بافتنی برای خانواده ! (6 عکس)

فضا پیما های بافتنی برای خانواده ! (6 عکس)

فضا پیما های بافتنی برای خانواده ! (6 عکس)

فضا پیما های بافتنی برای خانواده ! (6 عکس)

فضا پیما های بافتنی برای خانواده ! (6 عکس)