مجسمه ساز Jason Waldron با  درک عمیقی مه از طبیعت و حیات وحش دارد با استفاده از قطعات چوبی که در پیرامونش وجود داشت مجسمه های چوبی زیبا و خارق العاده ایی ساخته است.

 

مجسم های چوبی بینظیر (9 عکس)

مجسم های چوبی بینظیر (9 عکس)

مجسم های چوبی بینظیر (9 عکس)

مجسم های چوبی بینظیر (9 عکس)

مجسم های چوبی بینظیر (9 عکس)

مجسم های چوبی بینظیر (9 عکس)

مجسم های چوبی بینظیر (9 عکس)

مجسم های چوبی بینظیر (9 عکس)

مجسم های چوبی بینظیر (9 عکس)