خانم Anna Collette Hunt خانه خود را در ناتینگهام انگلستان تبدیل به مکانی دیدنی از 10000 نوع حشره که از طلا و جواهرات ساخته شده اند ،کرده است.این مجموعه زیبا ساخته شده توسط دست خود خانم هانت میباشد.

 

حشراتی از جواهر و سرامیک (10 عکس)

حشراتی از جواهر و سرامیک (10 عکس)

حشراتی از جواهر و سرامیک (10 عکس)

حشراتی از جواهر و سرامیک (10 عکس)

حشراتی از جواهر و سرامیک (10 عکس)

حشراتی از جواهر و سرامیک (10 عکس)

حشراتی از جواهر و سرامیک (10 عکس)

حشراتی از جواهر و سرامیک (10 عکس)

حشراتی از جواهر و سرامیک (10 عکس)

حشراتی از جواهر و سرامیک (10 عکس)