نام این دختر عجیب و غریب Grace Neutral است. این دختر انگلیسی با ده ها عمل بر روی چهره و بدنش خود را به شکل الف های رویایی در آورده است که معمولا چشمانی بنفش،گوش های نوک تیز و زبانی دو شاخه دارند.او با همین ظاهر عجیبش یک مدل شده و بیش از 300 هزار نفر طرفدار دارد!

 

یکی از عجیب ترین دختر های جهان ! (6 عکس)

یکی از عجیب ترین دختر های جهان ! (6 عکس)

یکی از عجیب ترین دختر های جهان ! (6 عکس)

یکی از عجیب ترین دختر های جهان ! (6 عکس)

یکی از عجیب ترین دختر های جهان ! (6 عکس)

یکی از عجیب ترین دختر های جهان ! (6 عکس)