Kabigon نام یکی از شخصیت های غول پیکر و خوابالو انیمیشن های ژاپنی است که شرکت Bandai در طرح جدید خود به عنوان یک بالشت بزرگ برای چرت زدن از آن استفاده کرده است.

 

غول عروسکی بزرگ برای چرتی گرم و نرم (5 عکس)

غول عروسکی بزرگ برای چرتی گرم و نرم (5 عکس)

غول عروسکی بزرگ برای چرتی گرم و نرم (5 عکس)

غول عروسکی بزرگ برای چرتی گرم و نرم (5 عکس)

غول عروسکی بزرگ برای چرتی گرم و نرم (5 عکس)