سری لانکا دارای گردشگران مختلفی در زمینه های ورزشی میباشد.در این کشور مسابقات جالبی با موتورهای سهباچه که یکی از وسایل حمل ونقل این منطقه میباشد، برگزار می شود که جایزه آن مبلغ 2800 دلار است.

 

مسابقات عجیب و جالب در سریلانکا (10 عکس)

مسابقات عجیب و جالب در سریلانکا (10 عکس)

مسابقات عجیب و جالب در سریلانکا (10 عکس)

مسابقات عجیب و جالب در سریلانکا (10 عکس)

مسابقات عجیب و جالب در سریلانکا (10 عکس)

مسابقات عجیب و جالب در سریلانکا (10 عکس)

مسابقات عجیب و جالب در سریلانکا (10 عکس)

مسابقات عجیب و جالب در سریلانکا (10 عکس)

مسابقات عجیب و جالب در سریلانکا (10 عکس)

مسابقات عجیب و جالب در سریلانکا (10 عکس)