هنرمند تایلندی Uttaporn Nimmalaikaew 33 ساله زمانی که مشغول تدریس در دانشگاه بود متوجه شد که میتوان نقاشی های جالب و خارق العاده روی شبکه های پشه بند ایجاد کرد.این تکنیک را به صورت اتفاقی در سال 2001 کشف نمود.این نقاشی ها با خطوط به هم پیچیده  از طراحی لایه های رنگ روی بافت پارچه چاپ و به صورت سه بعدی در میآیند و این تصاویر دارای حجم و عمق میگردند.

 

نقاشی های سه بعدی روی پارچه (6 عکس)

نقاشی های سه بعدی روی پارچه (6 عکس)

نقاشی های سه بعدی روی پارچه (6 عکس)

نقاشی های سه بعدی روی پارچه (6 عکس)

نقاشی های سه بعدی روی پارچه (6 عکس)

نقاشی های سه بعدی روی پارچه (6 عکس)