گراند کانیون در فلات کلرادو در آریزونا واقع است. گراند کانیون در طول 10 میلیون سال در نتیجه ی حرکت پوسته زمین و تغییر زاویه و سرعت جریان رودخانه کلرادو پدید آمده و حاصل از چهار دوره زمین شناسی است.مناظر گراند کانیون بسیار دیدنیست.

 

گراند کانیون (17 عکس)

گراند کانیون (17 عکس)

گراند کانیون (17 عکس)

گراند کانیون (17 عکس)

گراند کانیون (17 عکس)

گراند کانیون (17 عکس)

گراند کانیون (17 عکس)

گراند کانیون (17 عکس)

گراند کانیون (17 عکس)

گراند کانیون (17 عکس)

گراند کانیون (17 عکس)

گراند کانیون (17 عکس)

گراند کانیون (17 عکس)

گراند کانیون (17 عکس)

گراند کانیون (17 عکس)

گراند کانیون (17 عکس)

گراند کانیون (17 عکس)