این موتور توسط یک موتور V8 مازراتی طراحی شده است و دارای 470 اسب بخار میباشد.این موتور سیکلت به هیچ وجه شبیه دیگر هم گروه هایش نیست و رویای موتور سوارانی است که دوست دارند در زندگی خود سوار چنین موتوری شوند.

 

موتور سیکلت رویایی (11 عکس)

موتور سیکلت رویایی (11 عکس)

موتور سیکلت رویایی (11 عکس)

موتور سیکلت رویایی (11 عکس)

موتور سیکلت رویایی (11 عکس)

موتور سیکلت رویایی (11 عکس)

موتور سیکلت رویایی (11 عکس)

موتور سیکلت رویایی (11 عکس)

موتور سیکلت رویایی (11 عکس)

موتور سیکلت رویایی (11 عکس)

موتور سیکلت رویایی (11 عکس)