عکاس بلاروسی Alexey Ugalnikov هر روز صبح بعد از بیدار شدن از خواب این عکس های زیبا و رویایی را گرفته است.

 

زمستان زیبای بلاروس (8 عکس)

زمستان زیبای بلاروس (8 عکس)

زمستان زیبای بلاروس (8 عکس)

زمستان زیبای بلاروس (8 عکس)

زمستان زیبای بلاروس (8 عکس)

زمستان زیبای بلاروس (8 عکس)

زمستان زیبای بلاروس (8 عکس)

زمستان زیبای بلاروس (8 عکس)