Chen Zhitong یک مرد پینی است که استعداد جالب خود را سال گذشته کشف کرده است. او مهارت زیادی در بچنگ آوردن اسباب بازی ها در دستگاه های شانسی چنگک دارد. او در 6 ماه گذشته بیش از 3 هزار اسباب بازی با طرح ها و اشکال مختلف را از این دستگاه ها بیرون کشیده است و باعث حراس صاحبان این دستگاه های شانسی شده است.

 

مردی که 3 هزار اسباب بازی از شهربازی برده است (4 عکس)

مردی که 3 هزار اسباب بازی از شهربازی برده است (4 عکس)

مردی که 3 هزار اسباب بازی از شهربازی برده است (4 عکس)

مردی که 3 هزار اسباب بازی از شهربازی برده است (4 عکس)