مجری تلوزیون بریتانیا  Lindsey Russell به تازگی تلاش برای عبور از دریای ایرلند دست به کاری غیر معمول زده است. این مجری تصمیم به سفر از طریق گوی های پلاستیکی نمود که معمولا بروی زمین استفاده میشوند. او تقربا باید مسیری حدود 34.8 کیلومتر را میان ایرلند شمال تا اسکاتلند طی نماید.راسل این کار را در جهت حمایت از ورزش امداد یکی از بزرگترین رویدادهای جمع آوری کمک های مالی در بریتانیا انجام داده است.

 

حرکتی چالش برانگیز برای خیریه (5 عکس)

حرکتی چالش برانگیز برای خیریه (5 عکس)

حرکتی چالش برانگیز برای خیریه (5 عکس)

حرکتی چالش برانگیز برای خیریه (5 عکس)

حرکتی چالش برانگیز برای خیریه (5 عکس)