طراح ژاپنی Mao Yamamoto توانست با اختراع خود سر و صداهای مزاحم را متوقف کند. این وسیله کوچک که قبلا اختراع شده با طرح و شکل های متفاوتی وارد بازار شده که در تصاویر مشاهده خواهید نمود.

 

صدا گیر هایی با طراحی های جدید (7 عکس)

صدا گیر هایی با طراحی های جدید (7 عکس)

صدا گیر هایی با طراحی های جدید (7 عکس)

صدا گیر هایی با طراحی های جدید (7 عکس)

صدا گیر هایی با طراحی های جدید (7 عکس)

صدا گیر هایی با طراحی های جدید (7 عکس)

صدا گیر هایی با طراحی های جدید (7 عکس)