یکی از مشکلات مردان در لباس رسمی پوشیدن بیرون آمدن پیراهنشان از شلوار و حتی دیده شدن کمرشان هنگام خم شدن است. اما با این کمربند جالب و خلاقانه ، این مشکل هم حل میشود. این کمربند که به ران پا بسته میشود دارای  چند چند بند است که پیراهن شما را همیشه در شلوارتان نگه میدارد.

 

کمر بندی برای نگه داشتن پیراهن ! (3 عکس)

کمر بندی برای نگه داشتن پیراهن ! (3 عکس)

کمر بندی برای نگه داشتن پیراهن ! (3 عکس)