معبد پارتنون در آکروپلیس-آتن-یونان قرار دارد. این معبد به الهه عقل و زیبایی اختصاص داده شده که مردم او را محافظ خود می دانند.ساخت ان معبد در 447 سال پیش از میلاد شروع و در 438 سال پیش از میلاد تمام شد(البته کار دکوراسیون آن تا 431 سال قبل از میلاد ادامه داشته است) این بنای تاریخی یکی از مهم ترین ساختمان های بازمانده از یونا کلاسیک است که معمولا به عنوان نقطه ی اوج در معماری قدیم یونان نام برده می شود.

 

بنای تاریخی پارتنون در یونان (8 عکس)

بنای تاریخی پارتنون در یونان (8 عکس)

بنای تاریخی پارتنون در یونان (8 عکس)

بنای تاریخی پارتنون در یونان (8 عکس)

بنای تاریخی پارتنون در یونان (8 عکس)

بنای تاریخی پارتنون در یونان (8 عکس)

بنای تاریخی پارتنون در یونان (8 عکس)

بنای تاریخی پارتنون در یونان (8 عکس)