حتی اگر از امتحان غذا های عجیب و غریب ترسی ندارید ، رستوران Chinju-ya در ژاپن میتواند شما را به چالشی واقعی دعوت کند. این رستوران با سرو غذا هایی متنند پای تمساح، پیرانای کبابی و ... دارای عجیب ترین منو غذایی دنیا است.

 

عجیب ترین غذا های جهان در ژاپن (5 عکس)

عجیب ترین غذا های جهان در ژاپن (5 عکس)

عجیب ترین غذا های جهان در ژاپن (5 عکس)

عجیب ترین غذا های جهان در ژاپن (5 عکس)

عجیب ترین غذا های جهان در ژاپن (5 عکس)