Josh Bateson کودکی بود که برای اولین بار عکسش بر روی بسته بندی شکلات کیندر دیده شد. او حالا پس از گذشت سالها به یک مدل جذاب تبدیل شده است.

 

مدل شکلات کیندر پس از گذشت سالها ! (8 عکس)

مدل شکلات کیندر پس از گذشت سالها ! (8 عکس)

مدل شکلات کیندر پس از گذشت سالها ! (8 عکس)

مدل شکلات کیندر پس از گذشت سالها ! (8 عکس)

مدل شکلات کیندر پس از گذشت سالها ! (8 عکس)

مدل شکلات کیندر پس از گذشت سالها ! (8 عکس)

مدل شکلات کیندر پس از گذشت سالها ! (8 عکس)

مدل شکلات کیندر پس از گذشت سالها ! (8 عکس)