1.امپراطور اکسمور - بزرگترین گوزن در بریتانیا - توسط شکارچیان کشته شده است - او 2.74 قد و 136 کیلوگرم وزن داشت

حیوانات غول پیکر (12 عکس)

 

2.هرکول - بزرگ ترین سگ بولداگ در دنیا - دور گردن 96 سانتیمتر و وزن 127 کیلوگرم

حیوانات غول پیکر (12 عکس)

 

3.جورج _ بلند ترین سگ در جهان و دارای رکورد - با 1.09 متر قد

حیوانات غول پیکر (12 عکس)

 

4.رادار - بزرگ ترین و سنگین ترین اسب جهان - 1.83 سانتیمتر قد از سم تا شانه و وزن آن بیش از 1 تن است

حیوانات غول پیکر (12 عکس)

 

5.قلقل - بزرگ ترین گاو جهان - با بیش از 1 تن وزن و 1.83 سانتیمتر قد

حیوانات غول پیکر (12 عکس)

 

6. بزرگ ترین خوک جهان که هیچ وقت در کتاب گینس ثبت نشد و اکنون مرده است - 2.5 متر طول و 2.23 متر دور کمر و 14.4 سانتیمتر طول نیش

حیوانات غول پیکر (12 عکس)

 

7. بزرگترین سفره ماهی در تایلند - 349 کیلوگرم وزن

حیوانات غول پیکر (12 عکس)

 

8.بزرگ ترین گربه ماهی - 2 متر طول و 293 کیلوگرم وزن

حیوانات غول پیکر (12 عکس)

 

9. بزرگترین گربه جهان - ترکیبی از شیر و پلنگ ماده در میامی - 408 کیلوگرم وزن

 

10. بزرگترین نهنگ گرفتار شده در چین - 10 متر طول و بیش از 8 تن وزن

حیوانات غول پیکر (12 عکس)

 

11. دراز ترین خرگوش - 81.5 سانتیمتر طول

حیوانات غول پیکر (12 عکس)

 

12. بلند ترین مار اسیر شده در اندونزی - 14.85 متر طول

حیوانات غول پیکر (12 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند