بیماری پوستی عجیب و غریب ‘Canhead’ Keetonاز فلوریدا تعجب همگان را بر انگیخته است. وی برای اولین بار حدود 20 سال پیش از مشکل خود با خبر شد.زمانی که در یک روز گرم تابستان به دنبال خنک کردن خود بود نوشابه ایی تهیه کرد اما زمانی که خواست آن را بخورد گمش کرد. بعد از مدتی گشتن متوجه شد که شیشه نوشابه به پشت سرش چسبیده و نوشابه آن ریخته است. این نوع بیماری در حقیقت بدلیل خلل و فرج موجود در پوست است. اشیائی مانند قوطی ،بطری و دیگر اشیاء بیجان دیگر به وی میچسبد.

 

بیماری پوستی عجیب و نادر (6 عکس)

بیماری پوستی عجیب و نادر (6 عکس)

بیماری پوستی عجیب و نادر (6 عکس)

بیماری پوستی عجیب و نادر (6 عکس)

بیماری پوستی عجیب و نادر (6 عکس)

بیماری پوستی عجیب و نادر (6 عکس)