Paulina Tikunova مردی است که این روز ها عکس هایش در شبکه های اجتماعی پر بازدید شده اند. او هر بار که یک بسته چیپس یا تنقلات دیگری برای خودش تهیه می کند ، مطابق با رنگ بسته بندی آن خود را آرایش می کند و عکسی از خود و بسته خوراکی اش را به انتشار می گذارد.

 

مردی که مطابق با خوراکش آرایش می کند !! (5 عکس)

مردی که مطابق با خوراکش آرایش می کند !! (5 عکس)

مردی که مطابق با خوراکش آرایش می کند !! (5 عکس)

مردی که مطابق با خوراکش آرایش می کند !! (5 عکس)

مردی که مطابق با خوراکش آرایش می کند !! (5 عکس)