این نقاشی های زیبا که در مترو دیده میشوند بسیار زیبا هستند ولی متاسفانه کار دست هنرمندان نیست. ولی با این حال فضای مترو را بسیار صمیمانه تر و دوستانه تر می کنند.

 

نقاشی های زیبا در مترو (8 عکس)

نقاشی های زیبا در مترو (8 عکس)

نقاشی های زیبا در مترو (8 عکس)

نقاشی های زیبا در مترو (8 عکس)

نقاشی های زیبا در مترو (8 عکس)

نقاشی های زیبا در مترو (8 عکس)

نقاشی های زیبا در مترو (8 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند