در یکی از روستاهای کشور چین در استان هنان ساخت یک بنای تاریخی بسیار بزرگ با ارتفاع 37 متر انجام گرفته است.این بنای تاریخی در واقع مجسمه رهبر سابق چین مائو تسه تونگ را بازنمایی میکند.بنا از جنس بتن و با پوششی از طلا رنگ آمیزی شده است که این سازه بزرگ بدلیل غول پیکر بودنش به سرعت در جهان معروف گشته است.

 

مجسمه ایی بزرگ و غول پیکر (5 عکس)

مجسمه ایی بزرگ و غول پیکر (5 عکس)

مجسمه ایی بزرگ و غول پیکر (5 عکس)

مجسمه ایی بزرگ و غول پیکر (5 عکس)

مجسمه ایی بزرگ و غول پیکر (5 عکس)