مجسمه سازی از آفریقای جنوبی به نام Tony Fredriksson ، با استفاده از چوب های آب خورده و پوسیده مجسمه های بسیار زیبا و شگفت انگیزی خلق می کند که چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کنند.

 

مجسمه های چوبی شگفت انگیز ! (8 عکس)

مجسمه های چوبی شگفت انگیز ! (8 عکس)

مجسمه های چوبی شگفت انگیز ! (8 عکس)

مجسمه های چوبی شگفت انگیز ! (8 عکس)

مجسمه های چوبی شگفت انگیز ! (8 عکس)

مجسمه های چوبی شگفت انگیز ! (8 عکس)

مجسمه های چوبی شگفت انگیز ! (8 عکس)

مجسمه های چوبی شگفت انگیز ! (8 عکس)