مادری فلیپینی به نام Nikki Garciaهمیشه علاقمند به هنر و صنایع دستی داشته است اما به دلیل داشتن سه فرزند نتوانسته به علاقه خود بپردازد.در نهایت وی تصمیم به دنبال کردن علاقه خود نمود و مجسمه های بی نطیری را با غذا و بازی با مواد غذایی تهیه و ساخته است.

 

بازی با مواد غذایی (9 عکس)

بازی با مواد غذایی (9 عکس)

بازی با مواد غذایی (9 عکس)

بازی با مواد غذایی (9 عکس)

بازی با مواد غذایی (9 عکس)

بازی با مواد غذایی (9 عکس)

بازی با مواد غذایی (9 عکس)

بازی با مواد غذایی (9 عکس)

بازی با مواد غذایی (9 عکس)