پارک آسان با تجهیزات پارکینگی - اغلب پارکینگ های جدید معمولا بسیار غیر استاندارد هستند که این موضوع پارک کردن خودرو یا بیرون آمدن از جای پارک  را کاری بسیار دشوار می کند.تجهیزات ایمنی در پارکینگ (لوازم ایمنی پارکینگ) برای حل این مشکلات راه حل مناسبی هستند.
تجهیزات ایمنی پارکینگ در ایران بسیار کم مورد استفاده سازندگان و یا ساکنین مجموعه های عمومی و پارکینگ ساختمان ها قرار می گیرند.در ادامه به معرفی تعدادی از این محصولات که به پارک آسان و ایمن شما در پارکینگ کمک می کند می پردازیم.


1-کار استاپر,نگهدارنده خودرو (CAR STOPPER):
کار استاپ محصولی است که بانصب آن در محل پارک خودرو از برخورد ماشین با دیوار روبرو و یا ماشین روبروی کاملا جلوگیری می شود.کار استاپ همچنین تعیین کننده محل پارک خودرو ها در پارکینگ ساختمان ها و پارکینگ های عمومی می باشد. طول هر قطعه 60 سانتی متر و ارتفاع استاندارد این محصول 10 سانتی متر است.و در جلوی چرخ ماشین در پارکینگ ها نصب می شود.


2-وال گارد,محافظ ضربه گیر دیوار(WALL GUARD)
محافظ دیوار محصولی است در جهت ایمن نمودن دیوار های کناروپشت خودرو در پارکینگ ها ،ایمن کردن دیوار های مدارس کودکان  وحمل ونقل برانکارد در اورژانس بیمارستان ها (جلوگیری از برخورد وآسیب به دیوار ها). نوار شبرنگ -خطر محصول وال گارد بهترین راهنما برای تشخیص فاصله با دیوار ها است این محصول در دو نوع متفاوت فوم یا لاستیک می باشد و به صورت خود چسب است که به سادگی به دیوار ها نصب می شود.


3- محافظ  ضربه گیر سر ستون,کرنر گارد(CORNER GUARD)
محافظ سرستون محصولی است در جهت ایمن نمودن ستونها در پارکینگ ها ومهد کودک ها ،مدارس وحمل ونقل برانکارد در بیمارستان ها .به کمک این ضربه گیر در هنگام  بر خورد خودرو با ستون به بدنه خودرو آسیبی وارد نمی شود و نه به ستون پارکینگ .نوار  خطر شبرنگ گارد ستون به شما کمک می کند در هنگام دور زدن در پارکینگ بدنه ماشین به ستون ها تماس پیدا نکند.


مزیت مهم این محصول
 پارکینگ: جلوگیری از هر گونه آسیب جدی به بدنه خودرو می باشد و در عین حال سالم نگهداشتن ستون پارکینگ از ضربات احتمالی
 بیمارستان: جلوگیری از هرگونه آسیب به دیوار ها وراهرو ها به هنگام حمل برانکارد بیمار مخصوصا در اورژانس وهمچنین کم کردن ضربه وارده به بیمار
مدارس ومهدها: ایمن نمودن ستون محل بازی و ورزش کودکان


اطلاعات بیشتر در سایت عمران بهساز پارس (لینک سایت)       

 

پارک آسان با تجهیزات پارکینگی (18 عکس)

پارک آسان با تجهیزات پارکینگی (18 عکس)

پارک آسان با تجهیزات پارکینگی (18 عکس)

پارک آسان با تجهیزات پارکینگی (18 عکس)

پارک آسان با تجهیزات پارکینگی (18 عکس)

پارک آسان با تجهیزات پارکینگی (18 عکس)

پارک آسان با تجهیزات پارکینگی (18 عکس)

پارک آسان با تجهیزات پارکینگی (18 عکس)

پارک آسان با تجهیزات پارکینگی (18 عکس)

پارک آسان با تجهیزات پارکینگی (18 عکس)

پارک آسان با تجهیزات پارکینگی (18 عکس)

پارک آسان با تجهیزات پارکینگی (18 عکس)

پارک آسان با تجهیزات پارکینگی (18 عکس)

پارک آسان با تجهیزات پارکینگی (18 عکس)

پارک آسان با تجهیزات پارکینگی (18 عکس)

پارک آسان با تجهیزات پارکینگی (18 عکس)

پارک آسان با تجهیزات پارکینگی (18 عکس)

پارک آسان با تجهیزات پارکینگی (18 عکس)